Keluarga Besar Dikbud Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat kepada Putera Puteri Kebudayaan Indonesia

Keluarga Besar Dikbud Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat kepada Putera Puteri Kebudayaan Indonesia

Keluarga Besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat kepada,

AHMAD KEMAL PERSADA
Juara 1 Putera Kebudayaan Indonesia 2021

KHIMAYA TURUSDA
Runner Up 5 Puteri Kebudayaan Indonesia 2021

Mereka telah berkompetisi dan mengharumkan nama Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Putera Puteri Kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta